Webbutveckling II - Skriptspråk

Inlämningsuppgift 1, Del 1, Sida 1

Sida valideras OK

Sidan kopplad till en Stilmall (Stilmall.css)

Sidhuvudet ligger i en egen fil (head.php)

Denna text är genererad med utskriftskomandot i PHP

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Hem